Velkommen til Patientombuddet

Hvad er Patientombuddet?

Patientombuddet fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

 

Patientombuddet er sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som behandler klager over konkrete sundhedspersoners sundhedsfaglige behandling.

 

Patientombuddet er sekretariat for Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet, som behandler klager over afgørelser fra Patienterstatningen om erstatning for patientskader og lægemiddelskader.

 

Patientombuddet er sekretariat for Det Psykiatriske Ankenævn, som behandler klager over afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om blandt andet tvangsbehandling.

 

Patientombuddet afgør som myndighed selv klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over sundhedsfaglig behandling, hvor en eventuel kritik ønskes rettet mod behandlingsstedet og ikke mod en konkret sundhedsperson.

 

Patientombuddet varetager den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og bidrager til, at viden om utilsigtede hændelser og viden fra patient- og erstatningssager benyttes forebyggende.

 

Patientombuddet vejleder om rettigheder til sygehjælp i andre lande efter dansk lovgivning, EU-regler og andre internationale aftaler.

  • Nyt fra Patientombuddet

Patientombuddet varetager