Velkommen til Patientombuddet

Hvad er Patientombuddet?

Patientombuddet er en statslig styrelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som tager sig af patientklage- og erstatningsankesager, sikrer patienters rettigheder, bidrager til læring i sundhedsvæsenet og rådgiver om retten til behandling i udlandet efter EU-retten.

 

Stemningsbillede POB 

  • Nyt fra Patientombuddet

Patientombuddet varetager